Handige links

  Artikel Plaatsen?   1eplaats.nl
  Artikelpost.nl

Menu

Paginanaam nog vrij?

Paginanaam:

.gratisstartpagina.nl

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Wat is een gedicht

Een gedicht (po�zie) is een (literaire) tekst (zowel geschreven als gesproken) in versvorm. De vorm is dus belangrijk. Tot de vorm kunnen onder andere klank, rijmschema's, traditionele stijlfiguren, het enjambement, strofes, beeldspraak, metrum, ritme en typografie behoren. Het is echter niet noodzakelijk dat al deze elementen in een gedicht terug te vinden zijn. Een gedicht hoeft niet te rijmen, hoeft zich niet te bedienen van een vast metrum of schema om een gedicht te zijn, enzovoort.

Het gedicht wordt vaak onderscheiden van proza, omdat gedichten traditioneel in versvorm worden geschreven en dus geen doorlopende tekst zijn. Er zijn echter wel zogenaamde prozagedichten en sommige gedichten bevatten stukken prozatekst. In zijn algemeenheid is po�zie o.a. daarom een moeilijk definieerbaar en moeilijk af te bakenen genre.

Ook over de inhoud van gedichten valt weinig algemeens te zeggen. Een gedicht kan emoties, toestanden, gebeurtenissen, processen, idee�n, waarnemingen, taal enz. oproepen, beschrijven, bevatten en/of problematiseren. De inhoud is in elk geval irrelevant om te bepalen of iets al dan niet een gedicht is, al kan ze wel een bepalende factor zijn voor het bepalen van het soort gedicht een bepaalde tekst is.

De lengte van gedichten is zeer variabel, er zijn gedichten die uit slechts 1 woord bestaan, maar er bestaan net zo goed gedichten van honderden bladzijden lang. Toch kan gezegd worden dat het gemiddelde gedicht niet langer is dan ��n bladzijde uit een dichtbundel.

Sommige gedichten maken deel uit van een cyclus.

De schrijver van gedichten wordt dichter genoemd.
 
Bron: Wikipedia
gedichten
christelijke gedichten
gedicht afscheid
gedichten generator
kerst gedichten
sms gedichten
baby gedichten
liefdes gedichten
engelse gedichten
gedicht liefde
gedichten huwelijk
gedichten kinderen
erotische gedichten
geboorte gedichten
sinterklaas gedichten
gedachten gedichten
gedicht vriendschap
gedichten overlijden
sinterklaas gedicht
gedichten toon hermans
bekende gedichten
rouw gedichten